Каталог
Пошук
Голосування
Версія для друку Версія для друку

Хімія 10 клас СМІТ

Оцінити
Вага продукту: 0.1 kg

Електронна версія.

Версія на диску 160 грн.

Електронний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Хімія. 10 клас» — розроблено згідно з  програмами  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України  для стандартного і академічного рівня викладання хімії.

Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист  № 1.4/18-Г-278 від 29.04.2011).

Містить теоретичний матеріал тем неметалічних і металічних елементів та їх сполук, фотографії, відеофрагменти,  комп'ютерні інтерактивні анімації фізико-хімічних процесів, статичні і велику кількість динамічних ілюстрацій, інтерактивні тренажери, систему контролю знань з чотирирівневими тестовими завданнями.

ППЗ має супровід через мережу Інтернет та повністю адаптовано для використання як на персональному комп’ютері для самостійної роботи учня, так і в комп’ютерній мережі навчального закладу для колективної форми навчання, проведення контролю знань. Вищенаведене дозволяє використовувати його для підтримки фронтальних, індивідуальних і групових форм роботи учнів на уроках та в позакласній роботі. При створенні ППЗ враховано вік учнів для кращого використання дидактичних можливостей віртуальних інтерактивних робіт в порівнянні з друкованими підручниками і посібниками.

Для більш повного  викладу предмету хімії  рекомендується використання ППЗ «Хімія. 10 клас»   у комплекті  з  ППЗ  «Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас»

Зміст

Повторення пройденого курсу хімії
Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Види хімічного зв'язку
Загальні положення про будову атома
Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
Сучасні уявлення про періодичність зміни властивостей хімічних елементів
Хімічний зв'язок
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Найважливіші класи неорганічних сполук
Класифікація неорганічних речовин
Хімічні властивості оксидів
Хімічні властивості основ
Хімічні властивості кислот
Хімічні властивості солей
Схема взаємних перетворень між класами неорганічних сполук
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Лабораторна робота № 1
Розділ 1. Неметалічні елементи та їх сполуки
Тема 1.1. Загальна характеристика неметалічних елементів
Розміщення неметалічних елементів у Періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва
Будова атомів неметалічних елементів і електронегативність
Зміна металічних і неметалічних властивостей елементів у періодах і групах
Окисно-відновні властивості неметалічних елементів та їх характерні ступені окиснення
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Лабораторна робота № 2
Тема 1.2. Явище алотропії. Алотропні видозміни Оксигену й Карбону
Будова простих речовин неметалів. Алотропія
Хімічний зв'язок у ковалентних кристалах
Алотропні модифікації Оксигену
Алотропні модифікації Карбону
Взаємоперетворення алотропних модифікацій
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Тема 1.3. Неметали як прості речовини. Фізичні властивості неметалів
Прості речовини та хімічні елементи
Фізичні властивості неметалів
Водень. Фізичні властивості
Галогени. Фізичні властивості
Кисень, сірка, селен, телур. Фізичні властивості
Азот, фосфор, миш'як. Фізичні властивості
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Тема 1.4. Поширення неметалічних елементів у природі. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Найпоширеніші неметалічні елементи
Озон. Що це?
Озоновий шар Землі
Руйнування озонового шару Землі
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Лабораторна робота № 3
Тема 1.5. Застосування неметалів. Поняття адсорбції
Застосування Галогенів
Застосування кисню та озону
Застосування водню
Застосування азоту
Застосування сірки
Застосування фосфору
Застосування кремнію
Застосування алмазів, графіту, вугілля
Адсорбція. Загальні положення
Природа адсорбції. Ії застосування
Застосування адсорбції
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Тема 1.6. Хімічні властивості неметалів. Сполуки з Гідрогеном
Окисні та відновні властивості неметалів
Хімічні властивості Гідрогену
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Тема 1.7. Амоніак
Амоніак. Будова молекули
Утворення катіону амонію. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку
Азот в природі. Добування амоніаку
Фізичні та хімічні властивості амоніаку
Застосування амоніаку та техніка безпеки
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Тема 1.8. Солі амонію
Назви і формули солей амонію. Фізичні властивості солей амонію
Добування солей амонію
Хімічні властивості солей амонію
Застосування солей амонію
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Лабораторна робота № 5
Тема 1.9. Гідроген хлорид
Будова молекули гідроген хлориду HCl
Фізичні властивості гідроген хлориду
Одержання гідроген хлориду
Хімічні властивості хлоридної кислоти
Застосування хлоридної кислоти і її солей
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Лабораторна робота № 4
Тема 1.10. Оксиди неметалічних елементів
Оксиди Карбону
Оксиди Сульфуру
Оксиди Нітрогену
Оксиди Фосфору
Оксиди Силіцію
Одержання оксидів неметалічних елементів
Хімічні властивості оксидів неметалічних елементів
Окисно-відновні властивості неметалічних оксидів
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Тема 1.11. Сульфатна кислота та її солі — сульфати
Фізичні властивості сульфатної кислоти
Будова молекули сульфатної кислоти
Одержання сульфатної кислоти і сульфатів
Хімічні властивості сульфатної кислоти
Солі сульфатної кислоти — сульфати
Застосування сульфатної кислоти
Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин. Кислотні дощі
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Лабораторна робота № 6
Тема 1.12. Нітратна кислота і нітрати, їхнє поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Ортофосфатна кислота і фосфати
Фізичні властивості нітратної кислоти
Будова молекули нітратної кислоти
Одержання нітратної кислоти
Хімічні властивості нітратної кислоти
Солі нітратної кислоти — нітрати, їх хімічні властивості
Застосування нітратної кислоти та нітратів
Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах
Ортофосфатна кислота і її солі
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Тема 1.13. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив і проблеми охорони природи. Роль хімії в розв'язанні продовольчої проблеми
Загальні відомості про мінеральні добрива
Класифікації мінеральних добрив
Мікроелементи
Раціональне використання добрив та охорона природи
Роль хімії у вирішенні продовольчої проблеми
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Лабораторна робота № 7
Тема 1.14. Карбонатна кислота, її солі, їх поширення та використання. Силікатна кислота
Будова і особливі властивості карбонатної кислоти
Одержання розчину карбонатної кислоти
Хімічні властивості розчину Н2СО3
Фізичні та хімічні властивості солей карбонатної кислоти
Поширення та застосування карбонатів і карбон(IV) оксиду
Принцип дії вуглекислотного вогнегасника
Метасилікатна (або силікатна) кислота
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Лабораторна робота № 8
Тема 1.15. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон та їхнє використання
Скло
Виробництво цементу
Бетон
Силікатна кераміка
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Тема 1.16. Кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону
Кругообіг Оксигену
Кругообіг Карбону
Кругообіг Нітрогену
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Тема 1.17. Зразки розв'язання задач
Обчислення маси (об’єму, кількості) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один із яких узято в надлишку
Завдання, у яких дано об’єми газоподібних регентів
Обчислення виходу продукту реакції
Тема 1.18. Практична робота № 1
Добування карбон(IV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів
Тестові завдання до теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»
Розділ 2. Металічні елементи та їх сполуки
Тема 2.1. Загальна характеристика металічних елементів. Метали як прості речовини. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі
Розташування металічних елементів у Періодичній системі Д. І. Менделєєва
Особливості будови атомів металічних елементів
Металічний хімічний зв’язок і металічні кристалічні ґратки
Фізичні властивості металів. Характеристика металів як простих речовин
Поширення металів та їхніх сполук у природі. Металічні руди
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Лабораторна робота № 9
Тема 2.2. Загальні хімічні властивості металів
Взаємодія металів із простими речовинами-неметалами
Ряд стандартних електродних потенціалів
Взаємодія металів зі складними речовинами: кислотами, солями, водою
Амфотерні метали
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додаткове завдання
Лабораторна робота № 10
Тема 2.3. Корозія металів, захист від корозії
Явище корозії та чинники, які на неї впливають
Хімічна корозія
Електрохімічна корозія
Захист від корозії
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додакове завдання
Тема 2.4. Лужні метали
Розташування лужних елементів у Періодичній системі Д. І. Менделєєва та будова їх атомів
Поширення лужних елементів у природі
Одержання натрію і калію
Фізичні властивості лужних металів
Хімічні властивості лужних металів
Оксиди і гідроксиди лужних елементів
Біологічна роль Натрію, Калію і Цезію
Застосування лужних металів і їхніх сполук
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додадкові завдання
Лабораторна робота № 11
Тема 2.5. Магній і лужноземельні елементи
Загальна характеристика Магнію і лужноземельних елементів
Поширення лужноземельних металів у природі
Одержання і фізичні властивості лужноземельних металів і магнію
Хімічні властивості лужноземельних металів і магнію
Оксиди лужноземельних елементів і Магнію
Гідроксиди лужноземельних елементів і Магнію
Твердість води і способи її усунення
Біологічна роль Магнію і лужноземельних елементів
Застосування лужноземельних металів, магнію та їх сполук
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Додадкові завдання
Лабораторна робота № 12, 13
Тема 2.6. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Сполуки Алюмінію
Загальна характеристика Алюмінію
Поширення в природі й отримання
Фізичні та хімічні властивості алюмінію
Властивості свіжоотриманого алюміній оксиду та алюміній гідроксиду
Застосування алюмінію і його сполук
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Лабораторна робота № 14
Тема 2.7. Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп
Загальна характеристика Феруму
Залізо в природі та відновлення заліза з його оксидів
Фізичні та хімічні властивості заліза
Властивості ферум(ІІ) оксиду та ферум(ІІ) гідроксиду
Властивості ферум(IІІ) оксиду та ферум(IІІ) гідроксиду
Застосування заліза та його біологічне значення
Мій конспект до уроку
Перевірте свої знання
Лабораторна робота № 15
Тема 2.8. Металічні руди. Загальні способи отримання металів
Металічні руди
Металургія та її види
Мій конспект до урок
Перевірте свої знання
Лабораторна робота № 16
Тема 2.9. Метали і сплави в сучасній техніці. Використання алюмінію, заліза та їх сплавів
Класифікація та характерні властивості сплавів
Методи обробки металів та сплавів
Легування сталей
Застосування алюмінієвих сплавів
Мій конспект до урок
Перевірте свої знання
Тема 2.10. Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища при виробництві та використанні металів
Металургійна промисловість України
Виробництво чавуну та сталі
Охорона довкілля при виробництві та використанні металів
Мій конспект до урок
Перевірте свої знання
Тема 2.11. Практична робота № 2
Розв’язування експериментальних задач
Тестові завдання до теми «Металічні елементи та їх сполуки»
Додатки
Додаток 1. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
Додаток 2. Таблиця відносної електронегативності елементів
Додаток 3. Таблиця розчинності
Додаток 4. Ряд активності металів

Є питання?

Ви можете задати нам питання з допомогою наступної форми. Якщо хочете отримати відповідь то правильно вписуйте e-mail.

Ім'я:

Email

Будь ласка, сформулюйте Ваші питання відносно Хімія 10 клас СМІТ:


Введіть число, яке зображено на малюнку
code

(порожній)
 
Блог / Новини
24.08.2017 20:10:06
06.11.2013 00:46:45
06.08.2013 01:00:32
26.03.2013
20.02.2013
Підписатись на новини:
або RSS 2.0
Валюта:
Способи оплати
Оплата в ПриватБанк
Оплата в Приват24
Оплата Віза Мастеркард та Маестро
Оплата Віза Мастеркард та Маестро
Оплата НСМЕП